logo_small.png
Start Om Fritz Trädgårdsanläggning AB Referenser Butiken Kontakt

Granitblocksmur

2013-11-04-12.48.24.jpgMur granitblock råhuggen 1 m per block 2013-09-19-13.36.53.jpgMur granit block råhuggen tar upp höjdskillnad2013-11-08-10.44.24.jpgEntre villaträdgård radiehuggen granitkantstöd möter råhuggen blockstensmur

Klicka här för att återgå till Referenssidan

1px.png

Fritz Trädgårdsanläggning AB

Donsö Hamnväg 10

430 82 DONSÖ